آخرین اخبار : 

بیوگرافی

کاوه مهرانور

من کاوه مهرانور تاجر ایرانی – کانادائی متولد 1974هستم. 44 سال دارم و چیزی بیش از 30 سال از آن را در کشورهای کانادا و آمریکا گذرانده ام. البته که به واسطه ی شغل پدر، مقاطعی را هم در برخی دیگر از کشورها همچون ترکیه و انگلستان سکونت داشته ام. من تا 11 سالگی و تا اواخر دوران ابتدائی در ...